Ceník pečovatelské služby

Ceník poskytování sociální služby
pečovatelská služba, platné od 1. 11. 2016

Úhrady za úkony fakultativní

Úkony pečovatelské služby definované vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění

 

 

základní sazba

(běžná prac.

doba)*

.........doba, množství, apod.POZNÁMKA 
1.Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu     
Pomoc a podpora při podávání jídla a  pití65 30 min1 pracovník 
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek65 30 min1 pracovník 
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru65 30 min1 pracovník 
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík65 30 min1 pracovník 
2.Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu     
Pomoc při úkonech osobní hygieny65 30 min1 pracovník 
Pomoc při základní péči o nehty65 30 min1 pracovník 
Pomoc při základní péči o vlasy65 30 min1 pracovník 
Pomoc při použití WC65 30 min1 pracovník 
3.Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy     
Zajištění stravy

 

 

Dovážka jídla

 

  5 Kč

 

 

25 Kč

 

 

 

 

1 jídlo

přihlášení/odhlášení  jídla, manipulace s hotovostí, platba u dodavatele,

 

 

 

 
Pomoc při přípravě jídla a pití65 30min  
Příprava a podání jídla a pití65 30min  
4.Pomoc při zajištění chodu domácnosti     
Běžný úklid a údržba domácnosti65 30min1 pracovník 
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti,např.sezonního úklidu,úklidu po malování65 30minnapř. zajištění úklidové firmy 
Donáška vody65 30minpouze pokud v objektu není rozvod pitné vody 
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení65 30min1 pracovník 
Běžné nákupy (pouze Lidl, Tesco, Globus)65 30min

 

 

 
Velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti, apod.)65 30min1 nákup 
Pochůzky (lékař, lékárna, pošta, banka, úřady, apod.)65 30min  
Praní a žehlení osobního prádla60 1 kg  
Praní a žehlení ložního prádla60  za každý započatý1 kgpři praní mimo klientovu domácnost, u poskytovatele, (včetně energie, vody, pracího prášku, aviváže) každý započatý 1 kg 
5.Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím     
Doprovázení dětí do školy,školského zařízení,k lékaři a doprovod zpět65 30min 1 pracovník 
Doprovázení dospělých k lékaři, na instituce poskytující veřejné služby, do školy, školského zařízení, do zaměstnání a doprovázení zpět65 30min1 pracovník 

*Sazba však nepřesahuje maximální možnou částku stanovenou vyhláškou č.505/2006 Sb.ve znění pozdějších  předpisů

 Úhrady jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění

 Bude-li služba odřeknuta méně než 1 den předem, může být účtován storno poplatek ve výši 80% ceny.

 Platné od 1.2.2020

Provozní doba

Po - Pá 7:00 - 22:00

So - Ne 7:00 - 22:00

Rychlý kontakt

Jan Porubský
Telefon: 775 122 068
E-mail:
info@antonia.cz

Jsme členem asociace poskytovatelů sociálních služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb

 

Sociální služby jsou spolufinancovány Středočeským krajem

Stredocesky kraj