Informace pro zájemce o pečovatelskou službu

ANTONIA senior services s.r.o. je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb – pečovatelské služby.

Tato pečovatelská služba je poskytována na území Středočeského kraje u Prahy a jeho místních částech.

Poslání pečovatelské služby

Poskytovat a zajišťovat uživatelům podporu a pomoc takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli zůstat i nadále ve svém přirozeném domácím prostředí a zachovat si tak soukromí, navyklý způsob života i společenské zázemí, na které jsou zvyklí.

Poskytovat uživatelům pravidelnou pomoc, podporu a péči, ve spolupráci s rodinou, podle aktuální potřeby a zároveň minimalizovat riziko prohlubování závislosti na poskytované službě.

Posláním pečovatelské služby je, aby lidé, kteří ji využívají, mohli žít stejným způsobem života jako jejich vrstevníci a zůstat tak co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí. Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází z individuálně určených potřeb jednotlivých uživatelů, respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva. Působí na ně aktivně a podporuje je v sociálním začleňování.

Cíle pečovatelské služby

 1. cílem poskytované služby je uživatel, který během poskytování PS
  • může projevit svou osobnost a naplňovat své osobní cíle
 2. cílem poskytované služby je uživatel, který s pomocí PS
  • zvládne běžné každodenní činnosti, které by zvládal sám nebýt věku, zdravotního omezení nebo jiné znevýhodňující okolnosti
  • setrvá v přirozeném domácím prostředí a zůstává tak součástí místního společenství
 3. cílem poskytované služby je uživatel, který během poskytování PS
  • uchová stávající schopnosti
  • zachová vlastní životní styl
 4. cílem poskytované služby je uživatel, který během poskytování PS
  • udržuje a navazuje vztahy s přáteli, známými, rodinou

Naše cílová skupina je neomezená

Provozní doba pečovatelské služby

 • Po: 7.00-22.00
 • Út:  7.00-22.00
 • St:  7.00-22.00
 • Čt:  7.00-22.00
 • Pá: 7.00-22.00
 • So: na základě dohody
 • Ne: na základě dohody

Komu pečovatelská služba není určena:

 • osobám vyžadujícím stálý odborný dohled a provádění odborných ošetřovatelských úkonů
 • osobám trvale upoutaným na lůžko, kde nespolupracují rodinní příslušníci
 • osobám, které nepotřebují ke zvládání běžných úkonů a dovedností pomoc druhé osoby

Podmínky pro zahájení poskytování pečovatelské služby:

 • splnění definované cílové skupiny
 • bydliště ve Středočeském kraji či v Praze
 • souhlas s aktivní spoluprací na stanovování, realizaci a hodnocení osobních cílů v individuálním plánu
 • aktivní spolupráce uživatele při poskytování služeb

Zásady poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na základě principu svobodné volby sociálních služeb (na základě podání žádosti).
Zaměstnanci se řídí dle Etického kodexu.

 1. ochrana osobních údajů uživatelů a zachování mlčenlivosti
 2. individuální přístup k uživateli, který je v souladu s jeho přáním, rozhodnutím
 3. dodržování práv a respektování osobností a soukromí uživatele
 4. rovný přístup ke všem uživatelům
 5. profesionální poskytování služby

Vymezení pečovatelské služby dle zákona

Základní činnosti pečovatelské služby jsou vymezeny v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších novel.

Dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (ve znění pozdějších předpisů) -

Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v přirozeném sociálním prostředí osob.

Prováděcí vyhláškou k zákonu o sociálních službách je vyhláška 505/2006 ve znění pozdějších předpisů. Na pečovatelskou službu není právní nárok.

Základní úkony poskytované pečovatelskou službou:

 1. a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
  • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
  • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 1. b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • Pomoc při úkonech osobní hygieny
  • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  • Pomoc při použití WC
 1. c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
  • Dovoz nebo donáška jídla
  • Příprava a podávání jídla a pití
 1. d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • Běžný úklid a údržba domácnosti, které uživatel bez pomoci cizí osoby nezvládne
  • Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování
  • Donáška vody
  • Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
  • Běžné nákupy a pochůzky
  • Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
  • Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
  • Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 1. f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
  • Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Provozní doba

Po - Pá 7:00 - 22:00

So - Ne 7:00 - 22:00

Rychlý kontakt

Jan Porubský
Telefon: 775 122 068
E-mail:
info@antonia.cz

Jsme členem asociace poskytovatelů sociálních služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb

 

Sociální služby jsou spolufinancovány Středočeským krajem

Stredocesky kraj