Poskytujeme pravidelnou pomoc, podporu a péči.
Vycházíme z individuálních potřeb jednotlivých klientů.


 

Pečovatelská služba - ANTONIA senior services s.r.o.
O krůček dál


Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici zdravotní sestry a pečovatele/pečovatelky pro naši terénní pečovatelskou službu Antonia senior services s. r. o.

Více informací...

ANTONIA senior services společnost s ručením omezeným se zabývá převážně péčí o seniory, samozřejmě máme v rozsahu i jiné cílové skupiny.

Provozní doba kanceláře v Čakovičkách je pro nejbližší období dočasně omezena. Návštěvu si lze sjednat po předchozí telefonické domluvě na tel: 608 50 50 45 .

Naším posláním je poskytovat a zajišťovat uživatelům podporu a pomoc takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli zůstat i nadále ve svém přirozeném domácím prostředí a zachovat si tak soukromí, navyklý způsob života i společenské zázemí, na které jsou zvyklí. Poskytujeme uživatelům pravidelnou pomoc, podporu a péči ve spolupráci s rodinou, podle jejich aktuální potřeby a zároveň se snažíme minimalizovat riziko prohlubování závislosti na poskytované službě. Vycházíme z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů, respektujeme a zachováváme jejich důstojnost a základní lidská práva.

Námi poskytované služby:

  • Pečovatelská služba
  • Pronájem zdravotnických pomůcek

Katalog zdravotnických pomůcek, který jsme pro Vás připravili, obsahuje zdravotní pomůcky, které usnadní manipulaci s imobilním (ležícím) nebo s částečně nepohyblivým člověkem, polohovací pomůcky a mnohé další.

Jsou zde obecné informace (k čemu se zdravotnické pomůcky používají a důvod použití). Kompenzační pomůcky jsou k dispozici na adrese pronajímatele. Každá pomůcka má specifické využití a plní svou funkci jednoznačně.

  • Polohovací lůžko elektrické
  • Antidekubitní matrace – slouží na prevenci dekubitů.
  • Chodítka
  • Invalidní vozíky
  • Klozetové křeslo
  • Nástavce na wc
  • Pomůcky k osobní hygieně

Disponujeme širokou škálou kompenzačních pomůcek - Katalog

Nabídkou našich služeb a pomůcek Vám chceme být nápomocni při zvládání této nelehké životní etapy.

Provozní doba

Po - Pá 7:00 - 22:00

So - Ne 7:00 - 22:00

Rychlý kontakt

Jan Porubský
Telefon: 775 122 068
E-mail:
info@antonia.cz

Jsme členem asociace poskytovatelů sociálních služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb

 

Sociální služby jsou spolufinancovány Středočeským krajem

Stredocesky kraj