Ochrana osobních údajů + GDPR

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. ANTONIA senior services, s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá ANTONIA senior services, s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Informace ke zpracování osobních údajů (GDPR)

Organizace zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

Organizace spravuje osobní údaje těchto partnerů (subjektů údajů):

uchazeči o zaměstnání, zaměstnanci, rodinní příslušníci zaměstnanců, žadatelé o sociální službu, klienti (uživatelé služby) opatrovníci klientů, zmocněné osoby zastupující klienty, příbuzní klientů, kontaktní osoby klientů a podpůrci, dodavatelé a odběratelé fyzické osoby, dobrovolníci, praktikanti (studentské praxe, odborné stáže)dárci fyzické osoby, klienti půjčovny kompenzačních pomůcek, ostatní smluvní partneři (cizí strávníci apod.).

Každé zjištěné ohrožení bezpečnosti osobních údajů organizace neprodleně telefonicky projednává s pověřencem na ochranu osobních údajů, který jej v případě závažnějších rizik do 72 hodin od zjištění nahlásí na Úřad na ochranu osobních údajů.
Žádosti o poskytnutí osobních údajů organizace vyřizuje do 30 dní, pokud jim vyhoví, lze lhůtu na jejich zaslání prodloužit o 60 dní, pokud je odmítne, obsahuje toto odmítnutí poučení o možnosti podat proti odmítnutí námitku, případně o možnosti obrátit se na soud.
Žádosti vyřizuje jednatel.

Provozní doba

Po - Pá 7:00 - 22:00

So - Ne 7:00 - 22:00

Rychlý kontakt

Jan Porubský
Telefon: 775 122 068
E-mail:
info@antonia.cz

Jsme členem asociace poskytovatelů sociálních služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb

 

Sociální služby jsou spolufinancovány Středočeským krajem

Stredocesky kraj